Windy elektryczne towarowe małe – gastronomiczne

Winda w kuchni

Załadowanie

 • jednosronne
 • przeciwlegle
 • po stronie przekątnej

Maszynownia

 • nad szybem
 • obok szybu
 • pod szybem

Udżwig

 • 50kg
 • 100kg
 • 300kg

Prędkość podnoszenia

 • v=0,20 m/s
 • v=0,25 m/s
 • v=0,30 m/s
 • v=0,45 m/s

Standardowe wymiary kabiny

 • min. szerokość 300 mm
 • max. szerokość 1000 mm
 • min. głębokość 320 mm
 • max. głębokość 100 mm
 • min. wysokość 600 mm

Przykładowe kabiny

Dla architektów

z maszynownią boczną

z kabiną przelotową pod kątem 90°

z kabiną nieprzelotową lub przelotową na wprost

Dżwig towarowy mały

Dżwig towarowy mały

Dżwig towarowy mały