Winda szpitalna GMV 1600 kg

Winda szpitalna, oddana do użytku w 2008 roku, zainstalowana w Specjalistycznym Zakładzie dla Chronicznie Chorych sióstr Felicjanek w Warszawie.