Modernizacja wind

Korzystając ze zdobytych przez kilkadziesiąt lat doświadczeń w pracy z uznanymi firmami dźwigowymi, Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski Sp. z o.o. oferuje swoim klientom usługi związane z modernizacją dźwigów. Dotyczą one zarówno kilkudziesięcioletnich dźwigów linowych instalowanych w budynkach mieszkalnych, jak i dźwigów towarowych i polegają na kompleksowej wymianie zużytych i mogących stwarzać zagrożenie elementów, takich jak sterowanie, liny, prowadnice czy wreszcie kabiny. Przy czym dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i zaawansowanych rozwiązań technicznych przy modernizacjach kabin i po wymianie drzwi szybowych na automatyczne zmniejszeniu nie ulega sama powierzchnia kabiny, zachowując swoje dotychczasowe rozmiary i walory użytkowe.

Wszystkie stosowane przez naszą firmę materiały są zgodne z rygorystycznymi polskimi normami dźwigowymi (PN-EN 81.1 oraz PN-EN 81.2).